Reporter, foto och redigering: Ellinor Rostedt

Hösten 2014 var över 90 procent av de sökande till civilingenjör med inriktning på datateknik män, trots att både kvinnor och män i dag använder datorer och annan teknik. Det är betydligt fler män som söker till ingenjörsutbildningar, vilket också påverkar könsfördelningen i arbetslivet. Andra yrkeskårer som tidigare har varit mandominerade till exempel läkare, jurist och journalist har blivit mer jämställda men varför har inte ingenjörsyrket genomgått samma förändring?