Det fanns en tid då sociala medier endast var i sin begynnelse. En tid före det att Facebook var tillgängligt för andra än nordamerikanska skolungdomar. En tid när ett svenskt community var så stort att det uppmärksammades i New York Times.

[F]ör tio år sedan hade det svenska communityt Lunarstorm 1.2 miljoner aktiva medlemmar. Över 10% av Sveriges befolkning och över 90% av landets ungdomar i åldern 14-18 hade ett konto hos Lunarstorm år 2005. De största sociala medierna, eller communitys, på den här tiden var Myspace och Friendster. Men de riktade sig till en betydligt större grupp av människor, Lunarstorm var ett av världens största communityn av de som riktade sig till en specifik grupp av människor.
Lunarstorm startades bara minuter efter det tolvslag som brukar benämnas millennieskiftet. Användarantalet växte i snabb takt och redan inom ett år hade man en halv miljon användare. Det var gratis att använda, men det fanns en betalfunktion som kallades ”pro” som gav ytterligare möjlighet att göra sin sida mer personlig.
Idag finns inte Lunarstorm längre, vid ett försök att gå in på hemsidan så leds man om till ett annat svenskt community. Tio år är en lång tid när det gäller en såpass ung företeelse som sociala medier. Kanske har du också en gång i tiden besökt sidan för att träffa, tycka eller bara besöka någons lilla krypin.

Simon Carlsson