World Solar Challenge – 300 mil på solenergi

Text: Linnea Fridh
Bild:JU Solar Team, Jönköpings Universitet

2014 producerades 37 miljoner bilar i världen. Det är mer än 3500 i timmen. Trots att det är en minskning sedan året dessförinnan är koldioxidutsläppen högre än på flera hundra år. Förnybara bränslen är ett hett samtalsämne och solenergi är ett av de bränslen man börjat utforska när det kommer till fordonsbranschen.

 

[E]tt av våra mest miljövänliga bränslen är solenergi. Solceller används idag allt oftare på hustak som energikälla men även fordonsbranschen kan utnyttja solens starta energi.

På Tekniska högskolan i Jönköping läser 13 studenter kursen JTH World Solar Challenge. Kursen syftar till att ge förståelse för både teori och praktik när det kommer till olika systemperspektiv inom olika ingenjörsdiscipliner. Solbilen är i fokus och studenterna arbetar även med marknadsföring och kontakten med sponsorer och marknaden i stort. Målet med kursen är att delta i tävlingen World Solar Challenge som går av stapeln i oktober i Australien. Här tävlar lag från hela världen om att komma först i mål med sina soldrivna fordon. Ju Solar Team är skolans lag.

Ann-Cathrine Adolfsson är lektor på skolan och även projektledare för kursen. Det är första året hon är med på resan och hon ser fram till ett spännande år.
– Denna kurs är uppdelad på tre 15hp kurser. Nu läser studenterna första delen och då tar de fram en prototyp och en design till bilen. I juni påbörjar vi andra delen och då ska bilen byggas och konstrueras till en färdig och körklar produkt. I oktober är kursens sista del och då åker vi ner till Australien, förbereder oss inför tävlingen och vinner den, säger hon och ler.

Ann-Cathrine berättar att projektet började för flera år sedan då Marcus Andersson som är kursansvarig började intresserade sig för ämnet solenergi. Han var runt och kollade på team som tävlade inom detta och fick igenom att skolan skulle satsa på det. Sedan dess har skolan deltagit i tävlingen en gång 2013 och nu 2015 är det dags igen. Denna gång är det 13 nya studenter som ska designa, bygga och tävla i Australien i oktober.

I oktober är kursens sista del och då åker vi ner till Australien, förbereder oss inför tävlingen och vinner den

Ann-Cathrine Adolfsson

[T]re av studenterna är Johanna Svensk, Marcus Hassa och Tony Svensson. Johanna är delprojektledare och arbetar främst med PR och marknadsföring i projektet. Marcus och Tony är två av tre som har ansvar för fordonsdynamiken. Alla tre har en ingenjörsutbildning i bagaget och har studerat olika inriktningar inom det.
Kursen var något som drog uppmärksamhet till sig från alla tre. Johanna säger att intresset för tekniken är den gemensamma nämnaren dem emellan.
– Varför vi valde kursen är väll just intresset. Det är en tävling, det handlar om ny teknik och innovation, säger hon.

Tony håller med och berättar att han följde tävlingen förra året och kände redan då att det var ett projekt han själv kunde tänka sig att arbeta med. Efter att ha pratat med Dag Raudberget som är teknisk ansvarig på kursen så ansökte han.
– Jag tyckte det lät riktigt intressant och jag hade tidigare känt att det hade varit häftigt att få vara med och bygga bilen, säger han.

Tony berättar att man får lägga ner mycket tid och arbete då man läser kursen utöver sina vanliga studier. Långa kvällar och helger är vardagsmat sedan projektet startade.

[A]nledningen till varför just solenergin lockar studenterna till djupare efterforskning menar Johanna har sitt svar i att det är ett aktuellt ämne.
– Idag handlar mycket i samhället om miljö, teknik och förbättringar och därför är just solenergi intressant. Sen att kunna använda bara solen som energikälla är rätt häftigt.
– Och att slippa tanka också!, inflikar Tony.

Marknaden för solenergi har blivit större och den förändras fort. Tony menar att det är ett interessant ämne med tanke på att det händer mycket på kort tid.
– Medelhastigheten på solcellsbilar har ökat väldigt fort och kraften på exempelvis batterier och olika celler, varierar mycket. När det gäller andra fordon händer det inte lika så fort som det gör här, fortsätter han.

Bilen som studenterna bygger på i år är samma bil som användes i fjol, men mycket ska ändras.
– Vi utgår ifrån bilen som de använde förra året men vi ska bygga en ny bil av den. Men vi har stor hjälp av den och kan utvärdera den och se vad som fungerade bra och inte. Vad kan vi förbättra, vad kan vi behålla och vad kan vi ändra på? säger Johanna.

Det har hänt en del sedan föregående år och årets bil har flera fördelar när det kommer till tekniken.
– Framförallt så handlar det om verkningsgraden på solcellerna. De har blivit bättre och även batterierna har förändrats mycket, berättar Tony.

Medelhastigheten på solcellsbilar har ökat väldigt fort och kraften på exempelvis batterier och olika celler, varierar mycket. När det gäller andra fordon händer det inte lika mycket, så fort som det gör här

Tony Svensson


[F]okus i designen ligger i år främst på att få ner tyngdpunkten och åtgärda vissa säkerhetsrisker.
– Om man jämför med bilen från förra året vill vi få ner tyngdpunkten och sänka bilen. Sen av säkerhetsskäl ska vi även byta placering på batteriet då det nu sitter på samma sida som föraren, säger Johanna.

Vad som är speciellt med Ju Solar Teams bil säger Marcus är den tunna design som är i fokus.
– Bilen är väldigt tunn och består av olika platåer, för att få en så låg aerodynamik som möjligt, säger han.

Förra året hade bilen en medelhastighet på 80 och en högsta hastighet på 100km/h. I år vill studenterna bräcka det.
– Vi vill uppnå en medelhatsighet på 100km/h och komma upp i 120km/h som högsta hastighet, säger Johanna.
– Vi är nu i valet och valet mellan olika batterier och solceller som gör att vi kan uppnå en högre kraft, säger Tony.

[O]m man ser till vädret i Australien i oktober så ser prognosen bra ut. Soltimmarna är många och chansen för regn är inte stor. Tävlingen pågår i fem till sex dagar och det kommer finnas fyra förare som turas om att köra.
– Målet är att man startar på morgonen med en förare och någon gång under dagen stannar man vid en checkpoint där man kollar till bilen och byter förare.
Klockan 17.00 stannar man för kvällen och lyfter av bilen tio meter från vägkanten, precis där man råkar vara då. Sedan laddar man under kvällen och natten upp solcellerna, säger Johanna.

Tekniska högskolan i Jönköping är enda laget ifrån norden som är med i tävlingen. Både Johanna och Tony håller med varandra om att de får ut mycket av projektet både på ett personligt plan och på det större.

– Alla i vårt team är verkligen tävlingsmänniskor, vi drar oss verkligen till det yttersta för att nå vårt mål. Tävlingen bidrar till kopplingen mellan skolan och näringslivet och den internationella kopplingen, säger Johanna.
– Det ger på olika plan. På det personliga får man ut mycket av att ha jobbat i ett skarpt projekt med något som man tycker är väldigt kul. Och att som ett team kunna marknadsföra skolan både nationellt och internationellt, det är roligt, säger Tony.

På frågan om solceller kan vara en framtidssatsning inom fordonsbranschen menar alla att det finns en stor potential för energikällan.
– Det finns absolut potential för utveckling. Det handlar ju alltid om pengar också. Det kanske inte är så effektivt just nu att ha solbilar då det kostar en del med de celler som används till bilar, säger Johanna.

Marcus håller med om att den ekonomiska vinningen idag inte ser lönsam ut.
– Solcellerna vi använder på bilen är ganska dyra och sköra, så de är inte helt optimala för en vanlig bil, säger Marcus.

Johanna tror också att det kan bi svårt att driva en bil med enbart solceller på grund av vårt klimat.
– Jag tror dock att det kan bli svårt vintertid, med tanke på de soltimmar vi har och att det är väldigt molnigt, fortsätter hon.

Tony håller med men säger att det finns mycket annat i en bil som kan dra nytta av solcellers energi.
– Jag tror att solenergi kan driva andra system i bilen men inte just framdrivningen. Med tanke på att hastigheten ökat så mycket i bilarna från föregående år så ser man att det finns potential för riktiga fordon, säger Tony.

World Solar Challenge pågår mellan 18-25 oktober 2015.

Det finns absolut potential för utveckling

Johanna Svensk