40 procent mindre energiåtgång, 80 procent mindre matsvinn och 99 procent mindre vattenanvändning än på en åker. Världens största inomhusodling ligger i Japan och producerar 10 000 salladshuvuden om dagen.
  

I den japanska staden Wanouchi huserar en odlingsanläggning som skiljer ut sig på matmarknaden. Japan är en tätbefolkad och bergig önation, så förutsättningarna för inhemsk jordbruksproduktion hade kunnat vara bättre.

Med hjälp av LED-teknik har dock det japanska företaget Mirai lyckats bygga upp en 2300 kvadratmeter stor odlingsyta, för att producera sallad oberoende av väderleken. Det skriver nättidningen Web Urbanist.

Eftersom odlingen inte behöver något naturligt ljus kan företaget odla salladen i 15 plan, staplade ovanpå varandra. Och i stället för att plantorna får ljus under den tid på dygnet solen skiner har variationen i ljusintensitet anpassats för att maximera skörden. Temperaturen, luftfuktigheten och ljusets intensitet och färg kan varieras för att maximera skörden. Och eftersom inomhusodlingen är ett slutet vattenkretslopp kan vattnet återanvändas i stället för att försvinna ned i jorden.

I nuläget behöver odlingarna inte helt automatiserade, utan kräver mänsklig inblandning vid skördandet.
– Maskiner utför en del arbete, men plockandet görs manuellt. I framtiden förväntar jag mig dock att en marknad för skörderobotar växer fram. Till exempel skulle en sådan robot kunna plantera om sticklingar, beskära, skörda eller transportera skördat material till förpackning, säger Shigeharu Shimamura, ingenjör på företaget Mirai, som ligger bakom inomhusodlingen, till Web Urbanist.

Idén bakom odlingen kläcktes i samband med jordbävningen och den efterföljande tsunamin 2011. Den medförde en tillfällig matbrist runt om i Japan, och medförde även att odlingslokalen övergavs. Företaget bakom odlingen planerar nu att starta nya anläggningar i Hong Kong, Mongoliet, Kina och Ryssland. Tanken är att tekniken ska kunna utnyttjas i länder där ytam eller naturresurserna är begränsade, både i utvecklingsländer och i utvecklade städer med höga fastighetspriser och en efterfrågan på lokalt producerad mat.

Håkan Bernhardsson